معرفی همایش
رهبر معظم انقلاب به مناسبت حلول سال 1391 خاطرنشان كردند كه بخش مهمي از جهاد اقتصادي توليد ملي است كه اگر ملت با عزم و آگاهي و برنامه ريزي درست مسئولين بتوانند مشكل توليد داخلي را حل كنند. بدون ترديد بر چالشهايي كه دشمنان ايجاد ميكنند غلبه خواهند كرد وي جهاد اقتصادي را مقوله اي پايان نيافتني دانست و مجاهدت اقتصادي و جهاد گونه در عرصه هاي اقتصادي براي ملت ايران را يك ضرورت دانستند و سال 1391 را سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري فرمودند. اين چندمين سال است كه شعار اصلي كشور در شروع سال جديد در حوزه اقتصادي انتخاب گرديده است. همت و تلاش مضاعف، اصلاح الگوي مصرف و جهاد اقتصادي كه بصورت كلان مطرح شد و مسئولان، دست اندركاران و محققان بايستي به اين نكته توجه كنند كه وقتي شعاري به عنوان جهت گيري يكساله كشور و آنهم از سوي ولي امر مسلمين جهان انتخاب ميشود مسلما بنا بر نياز روز و جدي كشور بر مبناي وجود يك تهديد يا فرصت بالقوه انتخاب شده است و بايستي فعاليتهاي كلان دستگاه هاي اجرايي كشور به سمت آن حركت كنند. نامگذاري اين سال با تعيين اهداف جزئي تر وارد فاز عملياتي شده است و نتيجه به نحوي قابل ارزيابي كمي در پايان سال است.
لذا دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد در راستاي لبيك گويي به فرامين مقام عظماي ولايت اقدام به برگزاري همايش منطقه اي تحت عنوان توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني نموده است.

دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد
با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج اساتید
یاسوج – مهرماه 91
»»  طراحی و اجرا : همایش نگار